Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

Ubezpieczenia

Zmiana zawierania polis 2017 roku Towarzystwo Link4

Od 01 stycznia 2017 roku każda nowo zawarta polisa komunikacyjna będzie polisą zawartą w dniu startu.
Niezależnie od płatności, polisa jest zawarta od dnia startu ochrony ubezpieczenia.

    Polisa jest zawarta w całym zakresie czyli OC i ubezpieczeń dobrowolnych,:
    Wprowadzony zostaje 7 - dniowy odroczony termin płatności składki;
    Polisa opłacona przed startem nie jest polisą zawartą;
    Zawarcie ubezpieczenia określa tylko data startu ubezpieczenia wskazana na dokumentach;
    W dniu sprzedaży polisy do Klienta będą wysyłane/wydane pełne dokumenty polisy: polisę,
    certyfikat oraz druk płatności (przelew);
    Na polisie Klient będzie miał wskazaną godzinę rozpoczęcia ochrony.
 
Do dnia startu ubezpieczenia Klient może zrezygnować z polisy telefonicznie lub pisemnie niezależnie od opłacenia składki natomiast
po dacie startu nie będzie możliwości rezygnacji/odstąpienia od umowy ubezpieczenia

Obniżenie wieku emerytalnego w 2017.

Wiek emerytalny obniżony zostanie od 01 października 2017 dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat.
Tak przygotowana reforma cofa zmiany przyjęte w 2012 roku. Warto podkreślić, że wprowadzenie
nowych przepisów znacząco odczują Finanse państwa. Według założeń projektu ustawy 
w latach 2016-2019 koszt państwa wyniesie około 40 miliardów złotych.

Zmiany w kodeksie pracy przewidują czteroletni okres ochrony przed osiągnięciem wieku
emerytalnego tzn., że cztery lata przed emeryturą nikogo nie można zwolnić.
Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku nie będzie
możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego osobiście przez złożenie
jej na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Każdy podatnik podatku od towarów i usług będzie musiał rozliczeń podatku dokonać
elektronicznie zostanie wprowadzony elektroniczny sposób ich składania.
Od 1 stycznia 2017 według nowelizacji do stosowania tej formy będą zobowiązani przedsiębiorcy:
1. Zobowiązani do zarejestrowania się, jako podatnicy VAT UE
2. Dostawcy lub nabywcy towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia

Podatnicy, którzy są obowiązani, na podstawie przepisów o podatku dochodowym do składania
deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Składanie elektronicznie informacji podsumowującej będzie możliwe tylko za okresy miesięczne.
Pozostali podatnicy taki obowiązek będą mieli od 1 stycznia 2018 roku.
Dodatkowym zobowiązaniem podatkowym od 1 stycznia 2017 będą sankcje z tytułu nierzetelnego
rozliczenia podatku VAT – art. 112b ust. 1.
Jednolity Plik Kontrolny – JPK poniższe interpretacje organów podatkowych
Temat interpretacji: „termin przekazywania danych w postaci JPK przez średniego przedsiębiorcę”
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lipca 2016r nr IBPB-1-2/4518-7/16/MM oraz
z 9 września 2016r nr IBPP1/4512-480/16-1/AL. Wartości wykazywane w JPK nie podlegają
zaokrągleń wg. art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. Kasy rejestrujące od 2017 roku nowy limit!!

Przełom w ubezpieczeniach w 2016r.

Rok 2016 był przełomowy i przyniósł kierowcom nawet 50-proc. podwyżki cen obowiązkowych ubezpieczeń OC.
Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że taki wpływ na decyzję Towarzystw Ubezpieczeniowych wywarla Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy.

Podatek od nadwyżki sumy aktywów zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, kiedy przekracza 2 mld złotych, musi być wpłacany do urzędu w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
Wpływy do budżetu pierwszy raz mają być dokonywane za miesiąc luty 2016 roku, w wysokości 0,0366% podstawy opodatkowania.

Wątpliwości, jakie się nasuwają dotyczą przede wszystkim nieuwzględnienia charakteru i specyfiki aktywów zakładów ubezpieczeń, jak również braku możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wartość zgromadzonych środków własnych.
Reasumując Zakłady Ubezpieczeniowe i Zakłady Reasekuracyjne przerzucają podatek na swoich klientów, którzy płacą wyższe składki ubezpieczeniowe z tytułu zawieranych umów ubezpieczeniowych.