Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

Księgowość - biuro rachunkowe Bochnia

Wesołych Świąt

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia, biuro rachunkowe z Bochni ATIS pragnie złożyć
wszystkim naszym Klientom najserdeczniejsze i szczere życzenia: szczęścia, wiary, nadziei
i pomyślności.

Księgi handlowe

Przekroczenie limitu osiągniętych przychodów za rok 2016 spowoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01 stycznia 2017r wynosi 5.157.120,00 złotych. Przygotowanie do Sporządzenia Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności za rok 2016:

- inwentaryzacja składników majątku termin na sporządzenia od 01. października br. do 15. stycznia 2017r (Ustawa o rachunkowości rozdział 3)
- wycena bilansowa aktywów i pasywów sporządzana na dzień bilansowy (Ustawa o rachunkowości rozdział 4)

Ważne !!

Jednostka, której rok obrotowy był równy roku kalendarzowemu sporządza sprawozdanie finansowe za 2016 rok nie później niż 31 marca 2017 roku (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Nowe Zmiany w od 01 stycznia 2017 roku informuje Ministerstwo Finansów.

Podatnik, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000,00 złotych rozliczanej bez pośrednictwa rachunku bankowego (art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej)

Księgowość - termin wystawienia faktur!

Termin wystawienia faktur dotyczy przedmiotu opodatkowania:
Dostawa towarów lub świadczenie usług:

Wystawiamy fakturę nie później niż 15 dnia  miesiąca następującego po miesiącu dokonaniu sprzedaży, ale nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem sprzedaży (art. 106i ust. 1, 2, 7, 8 ustawy o VAT) Usługi budowlane jak również budowlano montażowe:

Wystawiamy fakturę nie później niż 30 dnia od dokonania usługi, jak również nie wcześniej niż 30 dnia przed jej wykonaniem nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zaliczki i nie wcześniej niż 30 dnia przed jej otrzymaniem (art. 106i ust. 2, 3 pkt. 1, ust. 7, 8 ustawy o VAT)