Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

Księgowość

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie księgowości dla firm, oraz
rozliczania
osób fizycznych.

Oferujemy:

Prowadzenie ewidencji ryczałtu i karty podatkowej.
Administrowanie podatkową księgą przychodów i rozchodów.
Pilotowanie ksiąg handlowych
Zarządzanie kadrami i płacami przedsiębiorcy.
Pomagamy wyjść z zaległości księgowych i podatkowych
Ofertę współpracy  w ramach umowy handlowej.
 Prowadzenie Ewidencji ryczałtowej ER oraz Księgi przychodów i rozchodów KPiR.
 Prowadzenie Księgi rachunkowej dla spółek handlowych i osób fizycznych KR.
 Obsługę kadrowo płacowa.

Dodatkowa oferta biura:

 sporządzanie polityki rachunkowości
 utworzenie zakładowego planu kont
 sporządzanie sprawozdania finansowego
 sporządzanie informacji dodatkowych z działalności
 sporządzanie sprawozdania zarządu z działalności  
 sporządzanie protokołów, uchwał, pism, oraz inwentaryzacji.