Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

W naszym biurze nie stosujemy sztywnego cennika! Opłaty za wszelkie usługi podlegają negocjacji,
rozpatrzone są w sposób indywidualny.

Cena usług rachunkowych, księgowych, dotyczących zwrotu podatku, ustalana jest na podstawie
ilości pracy wykonywanej dla danego Klienta, ustalamy zryczałtowaną odpłatność miesięczną.

W naszym biurze nie ma miejsca na stosowanie różnego typu ukrytych dopłat i nie naliczane
są żadne dodatkowe opłaty.

Na koszt usług decydujący wpływ ma rodzaj prowadzonej księgowości, branża, wielowalutowość,
ilość dokumentów i zapisów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników i usługi dodatkowe.

Zapewniamy fachową obsługę w sympatycznej atmosferze.

Szczegółowe określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy następuje po spotkaniu z Klientem.
W cenę wliczamy takie usługi jak doradztwo podatkowe, ekonomiczne, finansowe oraz gospodarcze.

Na wysokość opłaty jednak największy wpływ mają poniższe czynniki:

 kwestia prowadzenia spraw pracowniczych przez Biuro,
 ilość pracowników i właścicieli,
 ilość dokumentów księgowych,
 rodzaj prowadzonej działalności.

„CENA TA BĘDZIE DLA PAŃSTWA CENĄ ŚWIĘTEGO SPOKOJU”