Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

Obniżenie wieku emerytalnego w 2017.

Wiek emerytalny obniżony zostanie od 01 października 2017 dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat.
Tak przygotowana reforma cofa zmiany przyjęte w 2012 roku. Warto podkreślić, że wprowadzenie
nowych przepisów znacząco odczują Finanse państwa. Według założeń projektu ustawy 
w latach 2016-2019 koszt państwa wyniesie około 40 miliardów złotych.

Zmiany w kodeksie pracy przewidują czteroletni okres ochrony przed osiągnięciem wieku
emerytalnego tzn., że cztery lata przed emeryturą nikogo nie można zwolnić.
Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku nie będzie
możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego osobiście przez złożenie
jej na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem poczty polskiej.

Każdy podatnik podatku od towarów i usług będzie musiał rozliczeń podatku dokonać
elektronicznie zostanie wprowadzony elektroniczny sposób ich składania.
Od 1 stycznia 2017 według nowelizacji do stosowania tej formy będą zobowiązani przedsiębiorcy:
1. Zobowiązani do zarejestrowania się, jako podatnicy VAT UE
2. Dostawcy lub nabywcy towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia

Podatnicy, którzy są obowiązani, na podstawie przepisów o podatku dochodowym do składania
deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
Składanie elektronicznie informacji podsumowującej będzie możliwe tylko za okresy miesięczne.
Pozostali podatnicy taki obowiązek będą mieli od 1 stycznia 2018 roku.
Dodatkowym zobowiązaniem podatkowym od 1 stycznia 2017 będą sankcje z tytułu nierzetelnego
rozliczenia podatku VAT – art. 112b ust. 1.
Jednolity Plik Kontrolny – JPK poniższe interpretacje organów podatkowych
Temat interpretacji: „termin przekazywania danych w postaci JPK przez średniego przedsiębiorcę”
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lipca 2016r nr IBPB-1-2/4518-7/16/MM oraz
z 9 września 2016r nr IBPP1/4512-480/16-1/AL. Wartości wykazywane w JPK nie podlegają
zaokrągleń wg. art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. Kasy rejestrujące od 2017 roku nowy limit!!