Biuro Rachunkowe Bochnia - Ubezpieczenia

banerek

Księgi handlowe

Przekroczenie limitu osiągniętych przychodów za rok 2016 spowoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01 stycznia 2017r wynosi 5.157.120,00 złotych. Przygotowanie do Sporządzenia Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności za rok 2016:

- inwentaryzacja składników majątku termin na sporządzenia od 01. października br. do 15. stycznia 2017r (Ustawa o rachunkowości rozdział 3)
- wycena bilansowa aktywów i pasywów sporządzana na dzień bilansowy (Ustawa o rachunkowości rozdział 4)

Ważne !!

Jednostka, której rok obrotowy był równy roku kalendarzowemu sporządza sprawozdanie finansowe za 2016 rok nie później niż 31 marca 2017 roku (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).
Nowe Zmiany w od 01 stycznia 2017 roku informuje Ministerstwo Finansów.

Podatnik, nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000,00 złotych rozliczanej bez pośrednictwa rachunku bankowego (art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej)